Loading…

بهترین علم آن است که مفید باشد

حضرت علی (ع)
دوشنبه 11 اسفند 1399 مصادف با 17 رجب 1442

اخبار سایت
برگزاری دوره استعدادیابی

برگزاری دوره استعدادیابی

" جشنواره استعداد طلایی " جایی که میتونی با خود... ;


فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

1-مراجعه به سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري سپاه ... ;