Loading…

هوا و هوس برخاسته از فراغت است.

امام علی(ع)
دوشنبه 31 شهریور 1399 مصادف با 4 صفر 1442

آغاز هفته دفاع مقدس-آغاز جنگ تحمیلی(1359)

هرچیزی ...

اخبار سایت
برگزاری دوره استعدادیابی

برگزاری دوره استعدادیابی

" جشنواره استعداد طلایی " جایی که میتونی با خود... ;


فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

1-مراجعه به سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري سپاه ... ;