Loading…

تازه ترین اخبار


نشست فصلی کارگروههای خانه نخبگان

اولین نشست فصلی کارگروههای خانه نخبگان در سال 97 در تاریخ 31 خرداد و به مناسبت روز بسیج اساتید در سازمان بسیج علمی پژوهشی تهران بزرگ برگزار گردید.در این نشست که همراه با برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اهمیت فناوری بود،حاضرین نظرات خود را در خصوص نحوه اجرا و داوری جشنواره شهید طهرانی مقدم ارائه دادند.فرآيند استقرار در مرکز رشد شهيد تهراني مقدم

1-مراجعه به سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري سپاه محمد رسول ا....، مديريت توسعه فني 2- پر کردن فرم تقاضا 3- فرستادن فرم به نشاني B.elme roshed@chmail.ir 4-تعيين تاريخ جلسه دفاعيه اوليه با مديريت مراکز رشد 5- برگزاري جلسه دفاعيه (در اين جلسه متقاضي به توضيح و دفاع از نوآوري و عملي بودن طرح و ارائه مستندات خواهد پرداخت). 6- عقد قرار داد استقرار حداکثر به مدت 9 ماهجلسه ستاد جشنواره نخبگان کارگر برگزار شد

به گزارش خبر گزاری علم وفناوری از تهران بزرگ; ستاد برگزاري جشنواره نخبگان کارگري با حضوررييس سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري تهران بزرگ و مسئولين بسيج کارگري سايپا و ايران خودرو تشکيل جلسه دادند. شايان ذکر است ،هدف از برگزاري اين جشنواره تجليل ،تشويق و معرفي نخبگان کشوري مي باشد. مقرر گرديد اين جشنواره بمناسبت روز صنعت مصادف با ده تيرماه 97 ،بميزباني يکي از صنايع بزرگ تهران و با حضور دانشگاههاي صنعتي تهران برگزار گردد.


اخبار و مقالات